Шагнын эргилдези чаа Шагаа чылы унуп келди

Чаа унуп келген тоолай чылында аал-оранынарга аас-кежик доктаар болзун!

 Ог-буленерге байлакшыл, оорушку, аас-кежик бодаразын!

 Ал бодунарга, ажы-толдеринерге олча-омактыг, уре-тунелдиг чыл болзун! 

Кадыкшылды, узун назынны, чайыналчак  чедиишкиннерни кузедивис!

Курай Курай Курай!!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *